Gummi

Gummi er et svært elastisk polymermateriale med reversibel deformasjon.

Den er elastisk ved innetemperatur og kan produsere stor deformasjon under påvirkning av en liten ytre kraft.Den kan gå tilbake til sin opprinnelige tilstand etter fjerning av ytre kraft.

Det finnes mange typer gummi inkludert EPDM, neoprengummi, Viton, naturgummi, nitrilgummi, butylgummi, timpren, syntetisk gummi, etc.

Etuier med produkter laget av gummi

gummi

Søknader

Presisjonstilbehør til ulike bransjer

Automotive

Medisinsk behandling

Kabler og ledninger

Engineering Construction

LÆR MER OM SELSKAPET VÅRT