Komprimering av gummi

Compression Rubber Molding er den opprinnelige produksjonsmetoden for støping av gummi.

Det er en mye brukt, effektiv og økonomisk produksjonsmetode for mange produkter, spesielt lave produksjonsvolumer av mellomstore til store deler og materialer med høyere kostnad.

Den er ideell for lave til mellomstore produksjonsvolumer og er en spesielt nyttig støpeprosess for støping av pakninger, tetninger, O-ringer og store, omfangsrike deler.

Fordeler

 Variasjon av veggtykkelse

 Sømløs design

 Lavere kostnader

 Flere materialalternativer

 Bra for produksjon i høyt volum

Lær mer om vårt selskap